Psykoterapi

 
   
Terapi og personlig udvikling
Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
- Carl Gustav Jung


Psykoterapiens principper

De syv principper i udviklingsspiralen

I skaberen af ID Ole Vadum Dahls bestræbelser på at definere hvad psykoterapi og psykisk udvikling i virkeligheden består af,er han nået frem til 7 principper, som ser ud til at gå igen i de forskellige former for terapi, selv om de enkelte principper betones til tider ret forskelligt fra skole til skole. Det ser ud til at psykisk udvikling består af følgende principper eller ingredienser, som gensidigt påvirker hinanden:

Det første princip:

Bevidstgørelse - at blive mere opmærksom i livet, at erkende og forstå

Det andet princip:

Holdningsændring - at ændre indstilling til os selv, til andre og til selve livet

Det tredje princip:

Ansvarliggørelse- at blive mere ansvarlig for vores eget liv

Det fjerde princip:

Kompetence-udvikling - at udvikle vores formåen og udnytte vores evner

Det femte princip:

Afbalancering - at genfinde den psykiske og energimæssige balance i livet

Det sjette princip:

Integration- at blive mere hel som menneske

Det syvende princip:

Dis-identifikation - at bryde identifikationen med de gamle roller, opfattelser, adfærdsmønstre etc. og finde ind til vores kerne/sjælen.

Læs mere her og betydningen af det tidlige opvæstmiljø og hvordan jeg som psykoterapeut arbejder med dette i ID psykoterapi

Tilbage til forside