Stresshåndtering
 
   
Stresshåndtering og psykoterapi
Who looks outside, dreams; who looks inside, awakes.
- Carl Gustav Jung


 
Stresshåndtering og stress coaching

Flere og flere føler sig stressede og udbrændte, og stress koster samfundet mere end 10 mia kr. om året. Hvad koster stress dig?

Det er en kendsgerning, at stress kan have store omkostninger menneskeligt, fagligt og økonomisk. Men der er ingen grund til hverken at leve med stress eller at dø af det. Det er muligt at gøre noget ved det, og det behøver ikke at være så svært og langvarigt, som du måske tror.

Coaching kan være din nøgle til et nyt perspektiv med mindre stress, flere muligheder og bedre balance mellem de vigtigste værdier i livet.

  • Stresshåndtering er kommet for at blive, for vi mennesker har jo travlt med vores jobs, vores projekter og vores familier.
  • Stresscoaching er orienteret imod at give dig nogleenkle værktøjer og rammer, så du undgår at opbygge mere stress og opretholder et sundt flow i balancen mellem dit arbejds, og privatliv.
  • Stresscoaching er aktuelt, fordi vi som mennesker konstant udfordres af stress og må vide, hvad vi selv kan gøre for ikke at blive en del af den usunde stressmønstre.

Stress er fra forhistorisk tid livsvigtigt for at kunne håndtere en farlig situation (fight or flight). Nu om dage udsættes vi for mange andre stressfaktorer, og der frigives næsten hele tiden stresshormoner (adrenalin) i kroppen, der gør, at vi kan yde noget ekstra i en presset situation. Hvis man ikke når at komme tilbage til normaltilstand, vil der med tiden også frigives cortisol hormonet, som virker uhensigtsmæssigt på både psyken og kemien i kroppen.

Det er vigtigt at tage ansvar for sig selv både fysisk og psykisk. Din stresscoach kan hjælpe dig med systematisk at bringe de biologiske systemer under kontrol og strukturere dine tanker i positiv retning, så du kan opleve en glæde og mening med livet og dermed eliminere den negative stress og være i stand til at udnytte alle dine ressourcer.

Hvordan håndteres stress?

Der arbejdes ud fra en forståelse af, at kroppen er medspiller i processen. I et samarbejde med coachen lærer klienten at slappe af, nulstille nervesystemet og gå offline blot for en stund. Når det er trænet nogle gange, vil øvelsen kunne foretages dagligt alene og kun tage 5-10 minutter. Klienten lærer følelsen af afslapning at kende, så han kan erkende stress, før det bliver kritisk.

Når genoprettelsen af den neurologiske balance er etableret, hjælpes klienten til at afdække sine overordnede værdier på de vigtigste områder af livet. Disse værdier kan fungere som central beslutningsreference i en proces, der dels handler om at udskille uvigtige gøremål, ting og mennesker og dels om at
flytte fokus til et værdicentreret liv.

Sammen med klienten sættes der mål og delmål, der er inden for rækkevidde, og der arbejdes løbende hen imod disse mål for at skabe mulighed for succes og velvære.

Processerne skaber forandring og virker på mange – måske alle områder af livet. Det at lære at håndtere stress har vist sig også at have en positiv indvirkning på selvforståelse, kontakt med andre, evnen til at præstere og skabe en højere livskvalitet.

Tilbage til forside