Psykoterapeut tilbyder psykoterapi

 
   
Psykoterapeut i Næstved
The greatest discovery of my generation is that a human being can alter his life by altering his attitudes.
- William James

 


Psykoterapeut uddannelsen

Topkarakterer til min psykoterapeut-uddannelse

Den 1. november blev resultatet af den omfattende evaluering af min 4-årige psykoterapeut-uddannelse, som har været igang igennem det sidste års tid, endeligt afsluttet.

Uddannelsen er blevet evalueret efter de vejledende ministerielle kvalitetskriterier for psykoterapeutisk uddannelse, som blev udarbejdet af social-, undervisnings- og sundhedsministeriet i 2004. Evalueringen er foretaget af det respekterede uvildige evalueringsinstitut Reflektor. Det er en meget omfattende evaluering af uddannelsens indhold, struktur, organisation og kvalitet, som har krævet rigtig meget arbejde og dokumentation fra vores side.

Kvalitetskriterierne består af 12 omfattende punkter med mange underpunkter, hvor uddannelses formål, forskellige fag, eksamensprocedurer, interne og eksterne kvalitetskontrol, lærernes formidlingsmæssige og øvrige faglige kompetencer og meget meget andet er blevet gennemgået og evalueret.

Hvert af de 12 kriterier kunne udløse en "karakter" som
a. Opfylder fuldt ud kriteriet,
b. Opfylder delvist kriteriet, eller
c. Opfylder ikke kriteriet.

ID Uddannelse kan med glæde meddele, at instituttet har fået højeste karakter på alle 12 punkter.

Rapporten vil blive offentliggjort snarest på www.id-psykoterapeutuddannelsen.dk